Norsk Kjeveortopedisk Forening

En spesialistforening stiftet i 1953

Hva gjør en kjeveortoped?

Kjeveortopedi er en spesialisering innen tannlegefaget som tar for seg diagnostisering, behandling og forebygging av bittfeil og tannstillingsfeil.

Kjeveortopeder kalles gjerne reguleringstannleger ettersom tannreguleringer brukes for behandling av pasientene.

Profesjonell organisasjon

Norsk Kjeveortopedisk Forening, forkortet NKF, består av tannleger som spesialiserer seg utelukkende innen kjeveortopedi. NKF er en felles arena som samler kjeveortopeder til faglige og sosiale sammenkomster. Vårt mål er at alle kjeveortopeder i landet skal bli en del av NKF for på den måten å dele kunnskap og lære av hverandres erfaringer. Vi er en faglig organisasjon som fokuserer på at topp internasjonale standarder blir opprettholdt hos kjeveortopeder i Norge. Vi inviterer kjeveortopeder og medisinske eksperter fra hele verden til forelesninger på våre kurs og sammenkomster.

Godt samarbeid med foreninger, Helsedirektoratet og universiteter

Kunnskap

NKF samarbeider med de odontologiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø. Det å opprettholde og gi kunnskap til en yngre generasjon er en topp prioritet for styret vårt.

Pasientrettigheter

Vi jobber for å ivareta pasientenes rettigheter og vårt styre er i kontinuerlig kontakt med både Helsedirektoratet og den norske tannlegeforeningen som representanter for hele yrkesgruppen.

Faglig utvikling

Stadig utvikles nye metoder for å behandle våre pasienter, både i Norge og internasjonalt. Derfor er det viktig for oss å samarbeide med Helsedirektoratet, internasjonale tannlege- og kjeveortopediske foreninger for å tilrettelegge for faglig utvikling.