Norsk Kjeveortopedisk Forening
Logg inn   
  Hjem    Hva er NKF    Kjeveortopedi    Kontakt oss    Kurskalender    Nyttige Linker  
Hjem - Kurskalender - Arkiv - kurs - Kurs 2010 - Høstmøtet 2010 - Foredrag

Foredrag

Sammendrag av presentasjonene torsdag, fredag og lørdag.

Torsdag

 
 

Førsteamanuensis Marit Midtbø. Universitetet i Bergen

Etter 100 år - Hva har universitetene å juble for?
De ansatte innen kjeveortopedi ved Universitet i Bergen hilser jubilanten og tar et kort tilbakeblikk på det som er oppnådd gjennom årene og noen visjoner for framtiden.  

 

Professor Heidi Kerosuo. Universitetet i Tromsø

 New post graduate education in orthodontics at the University of Tromsø.
- A northern contribution to orthodontics in Norway."

Does the geographical position affect the philosophy and practice of orthodontic teaching at the University of Tromsø? Prospects of orthodontic research in IKO - starting from scratch?  

 

Dr. odont. Ewa Czochrowska, Polen

Being a postgraduate student from abroad.
Challenges and opportunities for a postgraduate student from abroad at the University of Oslo. Being a foreigner in Oslo - hvordan oppleves det?  

 

Universitetslektor Espen Færøvig

Naturlige aldersforandringer i ansiktsprofilen.
Hva skjer med bløtvevsprofilen etter at vi er voksne ? Hva er den generelle trenden over tid for henne og han ? Har dette noen betydning for pasientene våre og for behandlingen?  

 

Spesialtannlege Axel Bergman

Kliniske erfaringer med miniskruer.
Presentasjon av et prosjekt om TAD med mange kliniske anvendelser.  

 

Professor Arild Stenvik

Behandlingsfilosofier i 100 år.
Hva har vært avdelingens behandlingsfilosofi, og hva har den bygget på? Denne gjennomgangen tar særlig for seg de første 50 årene der Sverre Glad, Viggo Andre og Reidar Selmer-Olsen var sentrale personer.  

Førsteamanuensis Anne E. Stabrun

Spesialistutdanningen i jubileumsåret.
Viktige trekk ved dagens 3-årige utdannelse: Teoretisk undervisning - omfang og innhold, pasientbehandling - teknikk og behandlingsfilosofi, desentralisert fakultetsstyrt spesialistutdanning i Trondheim - hvordan fungerer det?

Førsteamanuensis Vaska Vandevska-Radunovic

Studentundervisningen i kjeveortopedi – positiv utvikling eller midlertidig suksess?
God tilbakemelding fra studentene om undervisningen i kjeveortopedi. Hva skyldes denne plutselige suksessen?

Professor Bjørn Øgaard

Forskningsprofilen gjennom 100 år.
Forskning i et klinisk spesialfag. Et kort tilbakeblikk på pionerene, men særlig vekt på dagens forskningsprofil ved avdelingen.

 

Fredag

 

Professor Bjørn Øgaard

Interdisiplinært samarbeid for det 21. århundre.
Fremragende forskning er naturlig grensesprengende og eksisterende grenser mellom fag overskrides, heter det i UiOs nye strategiske plan (2010-2020). Styrken i den faglige bredden skal utnyttes enda bedre gjennom tverrfaglig forskning og utdanning. Det odontologiske fakultet har satset på opprettelsen av et senter for interdisiplinær kraniofacial forskning, diagnostikk og behandling (SIKO) der det internasjonale aspektet skal være tydelig.  

 

Universitetslektor Anne-Lise Maseng Aas

Alvorlige traumer og interdisiplinært samarbeid.
Alvorlige tannskader hos barn og ungdom krever ofte omfattende behandling og komplikasjonsrisikoen er betydelig. I verste fall kan tannen tapes. Skal en tann med usikker prognose bevares lengst mulig eller skal den erstattes på annen måte? Interdisiplinært samarbeid er avgjørende for å finne den beste løsningen for den enkelte pasient.  

 

Førsteamanuensis Kari Birkeland

Multiple agenesier og Interdisiplinært samarbeid.
Med utgangspunkt i et materiale bestående av flere hundre pasienter innsamlet ved Eksperttjenesten-barn presenteres etiologi, diagnose og interdisiplinære behandlingsalternativ.

I hvilken grad blir den anbefalte behandling fulgt opp og hvordan koordineres de interdisiplinære behandlingsprosedyrerer? Blir resultatet som forventet? Problemstillingene belyses med kasuistikker.  

 

Postdoktor Morten Enersen og førsteamanuensis Vaska Vandevska-Radunovic

Kjeveortopedi og periodonti: - molekylære og kliniske aspekter i det interdisiplinære samarbeidet mellom to spesialiteter.
Kontrollert tannforflytting er mulig på grunn av periodontiets remodelleringsegenskap. Både på molekylært og makroskopisk nivå er det essensielt med kunnskap om anatomi, fysiologi og inflammasjon, men hva skjer når infeksjonskomponenten ved periodontal sykdom inntrer? Kan dette være av betydning for interdisiplinært samarbeid?  

 

Professor Tore A. Larheim

Radiologisk diagnostikk:Juvenil idiopatisk artritt (JIA) i kjeveledd og ansiktsskjelett.
Maxillofacial radiologisk diagnostikk har gjennomgått en rivende utvikling med avanserte datatomografiske metoder, i første rekke CT og MR. Dette utnytter vi i utredningen av JIA pasienter; kjeveleddsdiagnostikk og kraniofaciale vekstforstyrrelser vil bli diskutert.  

 

Professor Tore Bjørnland

Juvenil Idiopatisk Artritt. Hvorfor, hvordan og når skal man foreta kirurgiske inngrep på pasienter med barneleddgikt?
Kirurgens forskning og erfaringer med JIA pasienter i et interdisiplinært team.  Professor Lisen Espeland og kjevekirurg Anne Marie Ransve

Interdisiplinært samarbeid om store skeletale malokklusjoner.
Avdeling for kjeveortopedi har hatt et organisert samarbeid om ortognatisk kirurgi med Kjeve-/ansiktskirurgisk avdeling, Ullevål universitetssykehus siden 1970. Pasientene blir fulgt opp 3 år etter operasjonen. I denne gjennomgangen presenteres resultater fra et materiale på ca 1000 pasienter som er operert de siste 20 årene.

Professor Gunvor Semb

Interdisiplinært og internasjonalt samarbeid i leppe-kjeve-ganespaltebehandlingen.
Det tverrfaglige teamet i Oslo for behandling av pasienter med leppe-kjeve-ganespalte var faktisk et av de først etablerte spalteteam i verden.

Resultatene for pasientene har forbedret seg mye over tid, og dette innlegget vil beskrive utviklingen i behandlingen, arbeidet med kvalitetssikring og deltagelse i internasjonale samarbeidsprosjekt.

 

Lørdag

 

Dr. Sverker Toreskog og professor Bjørn Zachrisson

Protetikk og kjeveortopedi i grensesprengende samarbeid.
Sverker og Bjørn møttes første gang på Gausdalseminarene i 1990, og fikk umiddelbart god kontakt. De startet et unikt samarbeid, som nå har vart i mer enn 20 år, selv om de praktiserer i forskjellige land. Sammen og hver for seg har de forelest og gitt kurs over hele verden om sitt interdisiplinære samarbeid.

Ved hjelp av biologiske behandlingsprinsipper har de behandlet en lang rekke forskjellige malokklusjoner og bittanomalier på unge og voksne fellespasienter, med spesiell vekt på forbedring av langtidsresultat. De har utviklet nye teknikker for å forbedre det estetiske resultatet ved behandling av unge pasienter med kompliserte traumer og ved agenesi av laterale insisiver i overkjeven. Transplantasjon av premolarer har vært en viktig del av traumebehandlingen hos unge pasienter når en eller flere insisiver er gått tapt. Dagens to forelesninger vil gi en oversikt over og et sammendrag av dette samarbeidet. Foreleserne vil legge særlig vekt på å diskutere hvordan de over tid har forbedret og videreutviklet sine kliniske behandlingsteknikker.

 
 
 

 

 
 Skriv ut 
© Copyright 2021 Norsk Kjeveortopedisk Forening Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå AS    
Norsk Kjeveortopedisk Forening