Norsk Kjeveortopedisk Forening
Logg inn   
  Hjem    Hva er NKF    Kjeveortopedi    Kontakt oss    Kurskalender    Nyttige Linker  
Hjem - Kontakt oss - Komiteer og utvalg - Klagenevnden

Instruks for NTFs klagenevnd for kjeveortopediske saker

Kontakter for NTFs klagenevnd for kj.ort:

Vervkode  Navn  Adresse  Tlf og e-post 
Leder Espen FærøvigCappelens 15
3717 Skien 
35526072
espenfa@online.no
Styremedlem  Jon Myrebøe Torget 3,3256 Larvik33 18 20 18
jon@kjeve.no
Styremedlem Øystein Reikvam Kilgata 9, 3217 Sandefjord33 46 34 40
epost: oystein.reikvam@online.no

§ 1
NTFs klagenevnd for kjeveortopediske saker oppnevnes for 2 år av NTFs hovedstyre etter innstilling fra Norsk Kjeveortopedisk Forening. Nevnden møter når formannen finner det nødvendig ut fra den foreliggende saksmengde. NTF dekker møteutgiftene.

§ 2
Klagenevnden har til oppgave å avgi uttalelse i klagesaker vedrørende kjeveortopedisk behandling til den lokalforenings klagenevnd som behandler slike klagesaker. Klagenevnden skal behandle alle klagesaker den får seg forelagt.

§ 3
Når en klage over kjeveortopedisk behandling foreligger, skal den først behandles av klagenevnden for kjeveortopediske saker. Klagenevndens uttalelse oversendes deretter den lokale klagenevnd. Klagenevndene må prøve å komme til enighet om forslag til løsning før de berørte parter underrettes av lokalforeningens klagenevnd. Dersom det er dissens, skal de berørte parter underrettes om begge nevnders uttalelse.

§ 4
De generelle regler for lokalforeningenes klagenevnder gjelder også for NTFs klagenevnd for kjeveortopediske saker.
 
 Skriv ut 
© Copyright 2021 Norsk Kjeveortopedisk Forening Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå AS    
Norsk Kjeveortopedisk Forening