Norsk Kjeveortopedisk Forening
Logg inn   
  Hjem    Hva er NKF    Kjeveortopedi    Kontakt oss    Kurskalender    Nyttige Linker  
Hjem - Hva er NKF - Historie

Historie

NKF ble stiftet i 1953” Norsk Kjeveortopedisk Forening

Undertegnede midlertidige styre kan herved meddele at det på et møte onsdag 4. november d.å. i Oslo, hvor 20 interesserte tannlæger var samlet, ble besluttet å stifte en kjeveortopedisk forening. Enhver interessert kollega som er tilsluttet Den norske tannlegeforening innbys til å tegne seg som medlem hos Olav Slagsvold adresse Karl Johansgt. 20. Foreningens lover vil bli sendt mot porto kr 0,30 for den som ønsker orientering før innmelding. Generalforsamling vil bli avholdt i mars måned. Eventuelle forslag til lovendring eller tillegg som er innkommet til styret innen 1. januar 1954 vil da bli behandlet, og styret for 1954/55 valgt. I forbindelse med generalforsamlingen arrangeres første fagmøte. Det betyr mye for starten av foreningen at en før vi legger opp et større program vet hvor mange som vil slutte opp om tiltaket. Vi håper på velvillig reaksjon.

Underskrevet Rolf Grude (formann) Olav Slagsvold (sekretær) Ragnar Holter-Andersen
Egil Stene Johansen”Faget har en lengre historie enn dette. Allerede i 1904 skrev Carl Kaas en artikkel i Tidende med tittelen ” Præmolarenes inflydelse paa profilen”. Kjeveortopedi var først underlagt protetikk. Gustav Hansen var den første norske lærer i ortodontia ved Den norske Tanlægeforenings tekniske Tandlægeinstitutt, 1905-1908. Senere ble dette Statens Tannlegeinstitutt og Sverre Glad ble første professor i fager i 1919.
Spesialistbestemmelser ble innført men ble raskt opphevet igjen, dette skjedde tidlig på 1930-tallet.

Først i1950 ble spesialistsaken tatt opp igjen. NTF vedtok i 1952 å opprette kjeveortopedi som spesialitet. Det ble laget kvalifikasjonskrav og overgangsbestemmelser. Etter at vi fikk en forening kom fagpolitikken inn. Undervisning, videreutdanning og spesialisering, arbeidsbetingelser, privatpraksis, engasjement i hovedforeningen er eksempler på saker som etter hvert kom på dagsorden.

Etablering av spesialitet og stiftelsen av foreningen i 1953 markerte et tidsskifte i norsk kjeveortopedi.
Viggo Andersen hadde innført betegnelsen ”Kjeveotopedisk avdeling” og etter en del diskusjon ble foreningens navn ”Norsk kjeveortopedisk forening”.

Opprinnelig formålsparagraf:
Norsk kjeveortopedisk forening har til formål å samle de tannleger som har interesse for den kjeveortopediske vitenskapsgren, å stimulere til studier og meningsutvekslinger, og gjennom foredrag og demonstrasjoner å fremme kjeveotopediens utvikling.

Formålsparagraf 2003:
NKF er en spesialistforening i henhold til § 27 i NTFs vedtekter. Den har til formål å ivareta faglige, sosiale og økonomiske interesser for sine medlemmer, å fremme det kollegiale samarbeidet, samt å virke for kjeveortopediens utvikling og fremgang.

Dette er et lite utdrag fra stoffet som omhandles i kapittelet Historien, i boken Norsk Kjeveortopedisk Forening 50 år, 1953-2003. Kapittelet er skrevet av Svein Alstad. Han satt i redaksjonskomiteen sammen med Kari Line Roald, Kevin Bowling, Per Rygh, Stein Haugen-Flermoe og Tor Thorbjørnsen.

 
 Skriv ut 
© Copyright 2021 Norsk Kjeveortopedisk Forening Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå AS    
Norsk Kjeveortopedisk Forening