Ofte stilte spørsmål

Her får du svar på en rekke ofte stilte spørsmål, FAQ.

Hva er kjeveortopedi?

Kjeveortopedi er den delen av tannlegefaget som befatter seg med å diagnostisere, forebygge og behandle bittfeil og tannstillingsfeil. Tannregulering utføres av kjeveortopeder som er spesialutdannede tannleger.

Les mer om kjeveortopedi

Hva er forskjellen på en tannlege og en reguleringstannlege/ kjeveortoped?

En kjeveortoped kalles ofte reguleringstannlege på folkemunne. Både tannleger og kjeveortopeder har femårig tannlegeutdannelse og går deretter ut i jobb. Etter to år allmennpraksis kan du ta spesialutdanning i tre år for å spesialisere deg innen kjeveortopedi.

Hvorfor tannregulering?

Tannregulering brukes for å rette opp bittfeil og tannstillingsfeil. Det brukes både forebyggende og for å behandle. Tannregulering anbefales til pasienter med bittfeil som kan føre til ubehag, skader og infeksjoner i tannkjøttet, ganen og munnen generelt. Både funksjonen og estetikken kan bedres ved hjelp av kjeveortopedisk behandling.

Les mer om bittfeil 

Hva skyldes bitt- og tannstillingsfeil?

Medfødte forhold spiller en stor rolle i bittutviklingen. Ansiktsform, kjevenes tilvekstmønster ol. er for det meste arvelig betinget. Dette gjelder også for en stor del tannstørrelse og tannform. Antall tenner som er anlagt kan også variere. Det forekommer at tenner/tannanlegg ikke er anlagt. Denne tendensen kan vi se går igjen i familier.
Lokale forhold kan også spille inn i utviklingen av en tannstillingsfeil. Eksempler på dette er langvarig og intens fingersuging og tannråte som fører til tidlig tap av melketenner.

Les mer om de ulike typene bittfeil her

Hvor lang tid tar tannregulering?

Det varierer først og fremst med hvor alvorlig og vanskelig bitt- eller tannstillingsfeil som skal rettes opp. Noen behandlinger tar bare noen måneder, mens andre må belage seg på et par år for å oppnå ønsket resultat. Enkelte behandlinger rettet mot barn kan rettes på innen 3-6 måneder. Fast regulering har en behandlingstid på 1-2 år.
Samarbeid fra pasientens side er viktig for å oppnå et best mulig resultat. Det er viktig at apparaturen passes og brukes slik som kjeveortopeden sier. Da trenger du ikke gå lenger enn du må med tannreguleringen.
I tillegg til den aktive behandlingstiden kommer en kontroll- og stabiliseringsperiode med enkel reguleringsapparatur for å vedlikeholde oppnådd resultat.

Tannregulering Retensjon etter ferdig behandling

Hva koster tannregulering?

Det er utviklet det vi kaller et gradert refusjonssystem i folketrygden i Norge. Det betyr at de som har størst behov får mest refusjon mens de med mindre behandlingsbehov får mindre. HELFO har klare retningslinjer for graderingen av behandlingsbehov. Alder påvirker også kostnaden.

Det er gratis konserverende tannbehandling for barn i Norge. Dette gjelder ikke kjeveortopedi, verken i den offentlige tannhelsetjenesten eller hos private kjeveortopeder. Folketrygden yter betydelig refusjon til barn/ungdom som har behov for regulering.

Betingelse for støtte fra HELFO er at behandling starter senest det året man fyller 20 år – og at man er henvist av tannlege eller tannpleier til spesialist i kjeveortopedi. I tilfelle hvor voksne trenger en kombinasjon av kjeveortopedisk og kjevekirurgisk behandling yter folketrygden refusjon.

Se også spørsmålet “Er tannregulering dyrt?” for å lese om prisforskjellene hos kjeveortopedene.

Les mer om refusjonsordningene

Er tannregulering dyrt?

Alder og behandlingsbehov påvirker hvor mye du må legge ut selv og hva som dekkes av HELFO. Hvor mye du selv må betale i mellomlegg varierer. Kjeveortopeder tar forskjellige priser og har fri regi over hvordan de prissetter behandlinger. Det er anbefalt å ringe flere kjeveortopeder før man begynner behandlingen. Før behandling settes i gang lages en behandlingsplan med et kostnadsoverslag. Total behandlingskostnad beregnes ut fra apparatur som brukes og samlet behandlingstid.

Er behandlingsresultatet varig?

De fleste vil oppleve en betydelig og varig forbedring etter tannregulering. For å bevare et godt sluttresultat etter kjeveortopedisk behandling er det i de fleste tilfeller nødvendig å stabilisere tennene ved hjelp av limte strenger på baksiden av fortennene og en retensjonsplate, enten fast eller avtagbar. Etter hvert som tennene stabiliseres i den nye posisjonen kan bruken av stabiliseringsapparaturen trappes ned.
Vekst og arv vil også påvirke det langsiktig resultatet. Noen ganger kan en derfor oppleve at enkelte karakteristika i tannstillingen vender tilbake over tid.

Les mer om etterbehandling

Hvordan får jeg time hos kjeveortoped?

Folk flest får time hos kjeveortoped gjennom en henvisning fra en offentlig tannlege eller -tannpleier. Hvis du kontakter en kjeveortoped for ønsket behandling uten en henvisning, må du betale full pris uten refusjon fra HELFO.

Les mer om refusjon

Hva er usynlig tannregulering?

Usynlig eller gjennomsiktig tannregulering er en samlebetegnelse på forskjellige typer reguleringer eller alignere. Det kan for eksempel være som vanlig metallregulering bare at den plasseres på innsiden av tennene i stedet for utsiden. Andre typer er gjennomsiktige skinner/ alignere som kan tas av og på tennene av pasienten selv, hver dag.

Les mer om usynlig regulering

Får voksne refusjon for tannregulering?

Pasienter over 20 år kan få refundert hele eller deler av behandlingen. Medfødte mangler eller personer rammet av perioditt er eksempler på det. Trykk på knappen under for å lese mer utfyllende informasjon om refusjonsordningene.

Les mer om refusjon fra HELFO

Kan jeg regulere med usynlig skinne/ regulering?

Ja, selvfølgelig kan du det. Usynlig regulering eller skinne har de siste årene blitt mer og mer vanlig i Norge. Ta kontakt med din lokale kjeveortoped og spør hvilke usynlige reguleringer de tilbyr. Da får du informasjon om fordeler og ulemper med de ulike tannreguleringene og vi finner den som passer deg best.

Finn din lokale kjeveortoped

Hva er retainer til tennene?

Retainer er en metallstreng som festet på baksiden av tennene. En retainer brukes etter at den aktive behandlingen er ferdig. Den er en slags støtte til tennene dine og hindrer at tennene dine returnerer tilbake til den bittfeilen du hadde før behandlingen.

Les mer om retensjon

Hvor lenge må jeg ha retainer etter tannregulering?

Man bør beholde retaineren så lenge som mulig eller minst 4 år. Det bidrar til å beholde ønsket resultat. Tennene forandrer seg gjennom livet og retainer bidrar til å holde dem på plass.

Les mer om retensjon

Usynlig tannregulering hos tannlegen eller kjeveortoped?

Noen tannleger tilbyr slike behandlinger, men vi anbefaler å bruke en kjeveortoped. Kjeveortopeder er spesialister på usynlig tannregulering og alignere. Allmenntannleger har dette som én av flere fagfelt de jobber med. De voksne (over 20 år) som er berettiget refusjon får det utelukkende hos kjeveortoped, ikke hos din vanlige tannlege.

Er tannregulering skadelig?

Nei, tannregulering/ kjeveortopedisk behandling er som regel ikke skadelig. Kjeveortopeden eller reguleringstannlegen din følger deg tett opp. Det er viktig med godt renhold og bruk av fluor i den perioden man har fast regulering slik at man ikke får hull i tennene. Dersom tannpussen neglisjeres i den tiden man har fast regulering, kan det oppstå skader i emaljen på tennene. Dette kan være begynnende hull, hvite flekker, eller hull som må repareres. Hvite flekker kan reparere seg selv ved godt renhold.
Hos noen ytterst få pasienter kan det oppstå rotforkorting. Små forandringer i rotlengden har vanligvis ingen praktisk betydning. Noen svært få har en uvanlig tendens til rotforkortning, hos disse må behandlingen avsluttes. Dette er heldigvis sjelden. Det tas røntgenbilder av røttene for å kontrollere hvordan tennene reagerer på reguleringen.
En svært sjelden sideeffekt av regulering er at nerven i en tann dør. Da må tannen rotfylles. Tenner som tidligere har vært utsatt for skader er mer utsatt. Allergiske reaksjoner på materialer som brukes sees av og til. I de fleste tilfelle er det mulig å finne erstatninger slik at behandlingen kan fullføres.