Tenner i ulike posisjoner

Det er mange typer bittfeil som gjør at man ønsker behandling hos kjeveortoped. De aller vanligste er overbitt og underbitt.

Ved overbitt strekker overkjeven seg mye lengre ut enn underkjeven, og motsatt ved underbitt. Slike bittfeil kan være skadelig og føre til sår og infeksjoner i ganen hvis tennene kommer i kontakt med tannkjøttet når du biter sammen. Mange ganger er det kosmetisk; at du ikke liker utseende av tennene og gjerne vil få et mer ryddig smil. Kontakt din tannlege eller kjeveortoped for en vurdering av din bittfeil.

De syv mest vanlige bitt- og tannstillingsfeilene er:

01

Overbitt

Overkjevens tenner biter for langt ut i forhold til underkjeven. Dette kan øke risikoen for å slå ut fortennene hvis du slår deg. Det kan også føre til slitasje. Kjeveortopeden din behandler overbitt enten med plate for skyve overkjeven lengre inn, eller ved å skyve underkjeven lengre frem.

02

Underbitt

Underkjevens tenner biter for langt ut i forhold til overkjeven. Man er nødt til å skyve undertennene frem for å få bite skikkelig med sidetennene. Den vanligste behandlingen her er å bruke streng eller plater til skyve på underkjeven. Ved større underbitt er det nødvendig med kjeveoperasjon.

03

Åpent bitt

Under- og overkjeven biter ikke sammen og får ikke tyggekontakt ved avbiting. Dette trenger ikke å være skadelig, men behandes for å få en bedre bittfunksjon i front. Mange vil også rette på et åpent bitt av estetiske grunner. Åpent bitt kan behandles med regulering og streng. Kjeveoperasjon kan være nødvendig i tillegg til tannregulering og streng ved store åpne bitt.

04

Dypt bitt

Fortennene i overkjeven skjuler fortennene i underkjeven ved sambitt, Det kan føre til at fortennene i begge kjever kan gnage på hverandres tannkjøtt og dermed skape infeksjoner. Dypt bitt behandles med streng i under- og overkjeven for å åpne bittet.

05

Kryssbitt/saksebitt

Over- og underkjevene har forskjellig størrelse og passer ikke sammen ved bitt. Ved behandling trenger man streng og regulering for å likestille begge kjevene. Dette rettes ofte i ung alder og da ved hjelp av gom.

06

Trangstilling

Trangstilling er en vanlig tannstillingsfeil. Tennene står “hulter til bulter”. Trangstillingen kan noen ganger være så markert at enkelte blivende tenner ikke får plass i tannbuen, men blir liggende i kjevebenet uten å bryte frem (retinert). Tenner, særlig hjørnetenner i overkjeven, kan bli liggende retinert selv om det ikke er plassmangel.

07

Agenesi

Manglende tannanlegg der én eller flere permanente tenner ikke vokser frem. Dette kan føre til store mellomrom mellom tenner. Tannagenesi behandles med regulering for å fylle mellomrommet eller med tannimplantat