Etter-utdanningsutvalget i Norsk Kjeveortopedisk Forening

 

Innen NKF har vi lange tradisjoner for aktiv etterutdanning. Eivind Spetalen tok på tidlig 1980-tallet initiativ til at NKF burde ha et etter-utdanningsutvalg og han satt selv som leder for dette utvalget gjennom 1980- og 90-tallet. Grunntanken med etterutdanningen var at norske kjeveortopeder skulle møtes i mindre grupper gjerne på praksisbesøk hos hverandre. Møtene ble lagt opp etter hva praksiseier ønsket å vise av klinikk, praksisdrift og for å dele kunnskap og «kjeveortopediske perler» med hverandre. Etterutdanningskursene var veldig populære. Siden kursene var i mindre grupper var terskelen for åpne diskusjoner lavere og kursdeltagerne ble gjerne bedre kjent med hverandre og fikk mer tid sammen enn hva medlemmene opplevde på de større møtene.

Vi har nå en global pandemi bak oss og etterutdanningen har dessverre av den grunnen ligget i dvale. Utvalget ønsker nå å restarte denne veldig flotte tradisjon som Eivind Spetalen i sin tid startet. Derfor har vi nå tatt frem et program som vi håper vil falle medlemmene i smak.

Etterutdanningskurs for 2023/2024

 

Onsdag 3. april til Søndag 7. april 2024

Toppturkurs i Lofoten med Asbjørn Eggebø Næss som guide

Foreleser: TBA

Maks ant. deltagere 12.

Pris, program og påmelding her

 

 

 

Torsdag 8.- Søndag 12. mai 2024

Vintur til Médoc i Bordeaux med  Christer  Byklum som guide

Vi besøker diverse slott og faglig foreleser vil  være Roy Samuelson med tema

Interdisiplinært samarbeid. Fra Kjeveortopedi til Protetikk.

Maks antall deltagere 11

Pris, program og påmelding kommer senere

 

For etterutdanningsutvalget i NKF

Ingri, David, Geir og Axel