Etter-utdanningsutvalget i Norsk Kjeveortopedisk Forening

 

Innen NKF har vi lange tradisjoner for aktiv etterutdanning. Eivind Spetalen tok på tidlig 1980-tallet initiativ til at NKF burde ha et etter-utdanningsutvalg og han satt selv som leder for dette utvalget gjennom 1980- og 90-tallet. Grunntanken med etterutdanningen var at norske kjeveortopeder skulle møtes i mindre grupper gjerne på praksisbesøk hos hverandre. Møtene ble lagt opp etter hva praksiseier ønsket å vise av klinikk, praksisdrift og for å dele kunnskap og «kjeveortopediske perler» med hverandre. Etterutdanningskursene var veldig populære. Siden kursene var i mindre grupper var terskelen for åpne diskusjoner lavere og kursdeltagerne ble gjerne bedre kjent med hverandre og fikk mer tid sammen enn hva medlemmene opplevde på de større møtene.

Vi har nå en global pandemi bak oss og etterutdanningen har dessverre av den grunnen ligget i dvale. Utvalget ønsker nå å restarte denne veldig flotte tradisjon som Eivind Spetalen i sin tid startet. Derfor har vi nå tatt frem et program som vi håper vil falle medlemmene i smak.

Etterutdanningskurs for 2024

Kurs i Bordeaux 23.- 27.oktober

Kjære medlemmer,
Etterutdanningen har vært så heldig å få en av Norges fremste vineksperter, Christer Byklum til å ta oss med på vintur til Bordeaux. Christer har flere franske hederstitler og kan åpne dører til vinslott som få andre kan.

Videre har vi også fått med oss en av Norges beste protetiker Roy Samuellson som er en ekspert på bondet porselen og en forkjemper av vevsbesparende metoder. Roy samarbeidet tidligere mye med Björn Zachrisson, men har de senere årene samarbeidet med  Axel Bergman, Geir Bj. Kristiansen og Lise Nyøygard. Han vil vise oss flotte tverrfaglige kasus og hvilke muligheter og begrensninger som finnes. Det er også lagt opp til at deltagerne kan ta med seg egne kasus for diskusjon i plenum.

Følg vedlagt link for å se preliminært program.

https://gtogether.qondor.com/Program/Display/Index/10669?projectId=63642#/program

Pris pr. person for kost og losji i dobbeltrom, slottsbesøk og middager (eksl. vin til middager) er kr 26 500,-. Tillegg for enkeltrom er kr 4800,- og betales direkte til G Travel i senere påmeldingsskjema til dem.

Reise og transfer fra flyplassen i Bordeaux må ordnes og betales av den enkelte deltager, men GTravel som er reisearrangør hjelper deg gjerne med dette. Ta kontakt med Ingri Beddari for mer info.

OBS! Begrenset antall plasser og påmeldingsfrist 1.juli 2024. Kurset vil bli åpnet opp for påmelding for protetikerene om ikke plassene blir fylt opp.

Med hilsen etterutdanningsutvalget, Geir, Axel, David og Ingri