Etter-utdanningsutvalget i Norsk Kjeveortopedisk Forening

 

Innen NKF har vi lange tradisjoner for aktiv etterutdanning. Eivind Spetalen tok på tidlig 1980-tallet initiativ til at NKF burde ha et etter-utdanningsutvalg og han satt selv som leder for dette utvalget gjennom 1980- og 90-tallet. Grunntanken med etterutdanningen var at norske kjeveortopeder skulle møtes i mindre grupper gjerne på praksisbesøk hos hverandre. Møtene ble lagt opp etter hva praksiseier ønsket å vise av klinikk, praksisdrift og for å dele kunnskap og «kjeveortopediske perler» med hverandre. Etterutdanningskursene var veldig populære. Siden kursene var i mindre grupper var terskelen for åpne diskusjoner lavere og kursdeltagerne ble gjerne bedre kjent med hverandre og fikk mer tid sammen enn hva medlemmene opplevde på de større møtene.

Vi har nå en global pandemi bak oss og etterutdanningen har dessverre av den grunnen ligget i dvale. Utvalget ønsker nå å restarte denne veldig flotte tradisjon som Eivind Spetalen i sin tid startet. Derfor har vi nå tatt frem et program som vi håper vil falle medlemmene i smak.

Etterutdanningskurs for 2023/2024

 

Fredag 1.september 2023

Klinikkbesøk hos Kjeveortopedane, Storehagen 3, Førde.

Bjørnar Hillestad var ferdig utdannet kjeveortoped i 2013 ved Universitet i Bergen. Han tok over praksisen etter kjeveortoped Bjarne Strand og bygget ny klinikk som sto ferdig i 2017. Kjeveortoped Jon Jørgen Tisthamar jobber også i praksisen.

Kursstart: fredag 1. september kl 10.00.

Kursplan:

Klinikk kl 10.00-13.00

Vi ser nokre pasientar og tar for oss diverse digitale løysingar.

Lunsj, fjelltur, felles middag på kvelden.

Overnatting og reise:

Kursdeltaker bestiller hotell selv, Bjørnar anbefaler Sunnfjord Hotell:

https://www.scandichotels.no/hotell/norge/forde/scandic-sunnfjord-hotel-og-spa

Ankomst fly til Førde lufthamn, Bringeland. Flybuss direkte til busstasjon rett over veien.

Kursavgift: kr 2900,-. Kursavgiften inkluderer kurs og lunsj. Middag og sosialt program betaler hver enkelt i tillegg.

Kurset teller 5 timer i NTFs etterutdanningssystem.

Påmelding: https://www.deltager.no/event/klinikkurskjeveortopedane

 

 

Fredag 8. desember 2023

Etterutdanningskurs på kjeveortopedisk avdeling UIO i Geitemyrsveien 69/71

Spesialistkandidatene presenterer spesialistoppgaver og viser kasus. Har du et kasus du vil diskutere kan du ta dette med på en minnepenn så diskuterer vi det i plenum. Program kommer senere. Det serveres julelunch

Maks ant. deltagere 15

Pris kr 2900,-

Kurset teller 5 timer i NTFs etterutdanningssystem.

Påmelding: https://www.deltager.no/event/etterutdanningskurs_UiO

 

 

Onsdag 10. april til Søndag 14. april 2024

Toppturkurs i Lofoten med Asbjørn Eggebø Næss som guide

Foreleser: TBA

Maks ant. deltagere 12.

Pris, program og påmelding kommer senere

 

 

 

Torsdag 8.- Søndag 12. mai 2024

Vintur til Médoc i Bordeaux med  Christer  Byklum som guide

Vi besøker diverse slott og faglig foreleser vil  være Roy Samuelson med tema

Interdisiplinært samarbeid. Fra Kjeveortopedi til Protetikk.

Maks antall deltagere 11

Pris, program og påmelding kommer senere

 

For etterutdanningsutvalget i NKF

Ingri, David, Geir og Axel