Kurskalender

NKF/NTF Kurs

25-26.01.2024 Generalforsamling NKF med kurs. Kurs fredag sammen med protetikerne, det dype bittet; program og påmelding

03.-07-04.2024  NKF etterutdanning, topptur ski med kurs, Lofoten påmelding her, program

08.-12.05.2024 NKF etterutdanning, Vintur til Bordeaux med kurs påmelding kommer, program