Kurskalender

NKF/NTF Kurs

19.-20.10.2023 NKF Høstkurs: Jubileumskurs NKF 70 år, Oslo program  påmelding

02.-04.11.2023 NTF`s landsmøte, Lillestrøm

08.12.2023 NKF Etterutdanning, kjeveortopedisk avdeling UIO, spesialistkandidatene program  påmelding

25-26.01.2024 Generalforsamling NKF med kurs. Kurs fredag sammen med protetikerne, det dype bittet; program og påmelding kommer

10.-14-04.2024  NKF etterutdanning, topptur ski med kurs, Lofoten påmelding kommer, program

08.-12.05.2024 NKF etterutdanning, Vintur til Bordeaux med kurs påmelding kommer, program