Faglig felleskap

Samler Norges kjeveortopeder

Kjeveortopeder er spredt utover landet. Vår forening skaper et faglig felleskap som knytter kjeveortopeder sammen og skaper en arena hvor man kan dele kunnskap. Dialogen kjeveortopeder imellom bidrar til å fremme det faglige feltet i hele landet. Vi holder kurs og sosiale sammenkomster for alle våre medlemmer opptil flere ganger årlig.

Bli medlem

Det er mange fordeler med å være medlem i NKF. Vi ivaretar rettighetene til kjeveortopeder. Vi gir våre medlemmer det faglige fellesskapet de trenger for å utvikle sine egne kunnskaper. Vi holder diverse kurs der alle våre medlemmer kan melde seg på. Alle medlemmene våre kan stole på at de har hele NKF i ryggen. Er du kjeveortoped? Meld deg inn i dag. Det forutsetter at du er medlem av NTF for å bli medlem i NKF.

Refusjonsordninger

NKF jobber for å sikre og forbedre pasientenes rettighet til gode refusjonsordninger. Vi ønsker at alle skal ha mulighet til å utføre de kjeveortopediske grepene som de ønsker, uten å stoppes av høye kostnader. Vi har tett dialog med Helsedirektoratet og HELFO. HELFO dekker i noen tilfeller og aldersgrupper deler av, eller hele kostnaden for behandling hos kjeveortoped.

Vår historie

Vår forening ble stiftet helt tilbake i 1953 etter at Tannlegeforeningen vedtok i 1952 å opprette kjeveortopedi som spesialitet.

Det ble laget kvalifikasjonskrav og overgangsbestemmelser. Etter at vi fikk en forening kom fagpolitikken inn. Undervisning, videreutdanning og spesialisering, arbeids-betingelser, privatpraksis og engasjement i hovedforeningen er eksempler på saker som etter hvert kom på dagsorden.

NKF har siden den tid hatt som formål å utvikle kunnskapen innen feltet, gi muligheter til debatt og diskusjon blant våre medlemmer, holde forelesninger og distribusjon av kunnskap. Alt dette er for å fremme vårt fagfelt og sørge for at norske kjeveortopeder holder seg i verdensklasse.

Klagenemnden

NKF bistår sine medlemmer med hjelp i klagesaker. Pasienter som ønsker å sende inn klager for hvilken som helst grunn, må sende en skriftlig klage til klagenemnden. Pasientklager blir sendt inn til følgende steder: