Norsk Kjeveortopedisk Forening
Logg inn   
  Hjem    Hva er NKF    Kjeveortopedi    Kontakt oss    Kurskalender    Nyttige Linker  
Hjem - Kurskalender - Arkiv - kurs - Kurs 2013 - Høstmøte NKF 2013 - Foredragsholdere

Foredragsholdere

  CV Tor Torbjørnsen

Privatpraksis i kjeveortopedi fra 1976. Leder i Norsk kjeveortopedisk forening (NKF)
1990-94, nestleder fra 1986. Ledet fra 1994 - 98 NKFs program for kvalitetsutvikling,
og var norsk representant i EuroQual, europeisk program for kvalitetsutvikling, fra
1995 - 2000.

Ansvarlig for utviklingen av Orthodontis - Informasjonssystem for kjeveortopedisk
behandling og praksisdrift fra 1994.

Kursinnhold
Kjeveortopediske praksiser er små bedrifter med mange og forskjellige oppgaver.
Pasientbehandling og -logistikk, journal og dokumentasjon, informasjonshåndtering
eksternt og internt i praksisen, teambuilding og personalbehandling, økonomi,
regnskap og administrasjon; alt skal fungere sikkert og effektivt i en travel hverdag.
Kravene fra pasienter, myndigheter og kolleger øker, og med det behovet for økt fokus
på hvordan vi organiserer alt dette. Målet er å utveksle erfaringer og tanker til nytte i
utviklingen av praksisene våre.

NKF har bedt Tor Torbjørnsen gå gjennom aktuelle problemstillinger og presentere
sine tanker omkring filosofi og verktøy for administrasjon av både praksisdrift
og pasientbehandling. Arbeidsdeling og trivsel i det kjeveortopediske teamet,
behandlingsplanlegging og kvalitetskontroll, pasientinformasjon og journalskriving,
samt effektivisering av økonomirutiner og kommunikasjon vil være blant emnene som
tas opp i dialog med salen.  
   
  CV Turid Album Alstad

Cand odont 1963
Master i helseadministrasjon 1988
Offentlig tannhelsetjeneste 1963-2008
Fylkestannlege i Buskerud 2001-2008
Leder av NTFs spesialistkomité 2004 - 2007
Deltids seniorrådgiver i Helsedirektoratet 2008-   
   
  CV Bjørn Bamse Mork-Knutsen

Universitetslektor, spes. Kjeve- og ansiktsradiologi.

Cand . odont. Universitetet i Oslo 1983
Spesialisteksamen kjeve- og ansiktsradiologi , UiO, 2002.

30 års praksis som allmenpraktiker med egen praksis i Halden fra 1985.
21 år som universitetsansatt ved Avdeling for kjeve- og ansiktsradiologi, IKO,
UiO: Instruktørtannlege, spesialtannlege fra 2002 og universitetslektor fra 2004.
Hyppig benyttet som kursgiver og foredragsholder nasjonalt og internasjonalt, vært
foredragsholder på NTFs Landsmøte ved flere anledninger og de siste 5 årene vært
en av foredragsholderne på TSE-modul 6, Oral kirurgi og kjeve- og ansiktsradiologi.
Har arbeidet spesielt mye med panoramarøntgen og hatt ansvar for undervisningen i
panoramarøntgen for tannlegestudentene i Oslo de siste 15 årene.  
 
CV Fysioterapeut Erlend Brodin

2000-2004 – Fysioterapiutdanning Saxion Hogeschool Enschede
2004-2007 – HMS-avdeling Kristiansand Kommune
2007-2010 – Sørlandet Sykehus, avdeling for forebygging og rehabilitering
2010-2012 – Ergonomirådgiver Personalhelse
2012- – Markedssjef/Ergonomirådgiver Salli Systems
CV Ute Schneider-Moser

1985 DDS University of Mainz (Germany)
1987 Specialty in Orthodontics (University of Mainz)
1987 Private practice in Bolzano (Italy) together with Dr. Lorenz Moser
1990 Active Member of the S.I.D.O. (Società di Ortodonzia Italiana)
1999 Diplomate of the Italian Board of Orthodontists (I.B.O.)
2003-2011 Visiting professor at the l’Università di Sacro Cuore, Rome – for the
program of Logopedics at the Scuola Provinciale Superiore di Sanità “Claudiana” in
Bolzano
2011 Member of the EHASO (Edward H. Angle Society of Orthodontists - Angle East)
Since 2011 Visiting professor at the Department of Orthodontics of the University of
Ferrara
2012 President of the Accademia Italiana di Ortodonzia (AIdOr)
2013 Member of the Invisalign European Advisory Board
CV Dr. Lorenz Moser
 
1973-79 M.D. University of Innsbruck (A),
1981-83 D.D.S. University of Innsbruck,
1983-86 Postgraduate Orthodontic Training University of Innsbruck,
1986 Private Practice of Orthodontics in Bolzano (Italy),
1990 Active member S.I.D.O.
1997 Diplomate European Board of Orthodontists E.B.O.,
1999 Diplomate Italian Board of Orthodontists I.B.O.,
1999 Active member W.F.O., International Member A.A.O.,
2001 Active member Angle Society of Europe (ASE),
2002/2003 President I.B.O. and Member S.I.D.O. Council,
since 2003 Visiting professor University of Ferrara (Italy),
2004-2006 Secretary of the Angle Society of Europe,
2006-2008 Chairman EBO Examination Committee3 av 4
 
 Skriv ut  
© Copyright 2021 Norsk Kjeveortopedisk Forening Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå AS    
Norsk Kjeveortopedisk Forening