Norsk Kjeveortopedisk Forening
Logg inn   
  Hjem    Hva er NKF    Kjeveortopedi    Kontakt oss    Kurskalender    Nyttige Linker  
Hjem - Kurskalender - Arkiv - kurs - Kurs 2009 - Vårkurs 2009 - Foredragsholdere vårkurset 2009

Foredragsholdere vårkurset 2009

Vi har ikke informasjon og bilde på alle foredragsholdere ennå, listen vil bli oppdatert så fort dette er tilgjengelig.

Stein Haugen-Flermoe 

f. 1942 på Gjøvik
Kjeveortopedisk videreutdannelse i Bergen 1972-1974
Privatpraksis i Kristiansund
Styremedlem i NKF 1990-1994.
Kjent i tannjungelen som en nær venn av Tanntomet.
Rolf Elling Berg

f. 1935. Etter videreutdannelse i Bern og Oslo, kom mitt ca 40 år lange kjeveortopedi-yrkesliv til tidsmesseg å bli delt i omtrent to like store bolker: mellom privat praksis i Trondheim og og universiteter(Tyskland og Oslo). Dr. odont.Oslo i 1984 på dentofacial utvikling mellom 6 og 12 år(Nittedalsmaterialet).

I ca 40 publikasjoner og mange foredrag og kurs har hovedfokus vært: Evaluering av behandlingsresultater; Ex/Non-Ex; Behandlungsindikasjoner; Åpent bitt; Som
pensjonist: Hedmarkundersøkelsen.

Formann i NKF 1974-78 og i Angle Society of Europe 1984-85, hvor jeg var medstifter i 1972. 93-99 redaktør av det to-språklige tyske tidsskrift:

Journal of Orofacial Orthopedics. 93-99: medlem av "EuroQual", som arbeidet med kvaliteteskriterier i vårt fag. I løpet av 90-årene var jeg formann i den EOS-komité som utarbeidet retningslinjen for European Board of Orthodontics..
Ole Petter Nyhaug

Leder for trendanalyse internasjonalt i Synovate, et globalt selskap innen undersøkelser og meningsmålinger.

Han er spesialisert på forskning og analyse med fokus på ungdom og nye trender, og har spesielt jobbet mye med unge og nye medier, ungdomskultur, kommersialisering, jobb og utdanning og generelt hvordan ungdom påvirkes av og påvirker morgendagens samfunn.

Han er en mye brukt foredragsholder om trender innen livvstil, forbruk, jobb og utdanning, ungdom, kommunikasjon og nye medier.
 Kristin Danielsen

Cand. odont 1972 ved UiO
Spesialistutdanning ved UiO 1974-76
Privat kjeveortopedisk praksis i Stavanger 1976-93
Privat kjeveortopedisk praksis i Lillehammer fra 1993 
     
Kari Line Roald

Født i Ålesund 1949
Odontologisk embedseksamen, Universitetet i Bergen 1974
Videreutdannelse i kjeveortopedi, Universitetet i Bergen 1978-1980
Medlem i styret, Norsk Kjeveortopedisk Forening fra 1988.
Formann Norsk Kjeveortopedisk Forening fra 1994 til 2000.
Privat kjeveortopedisk praksis Husnes 1980-1986
Privat praksis Larvik 1986-
Inge Brechan
 
Doktorgradsstipendiat ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, hvor han er tilknyttet forskningsgruppen for Helsepsykologi.

Han forsker på problemstillinger knyttet til kroppsbilde og selvfølelse og underviser i Helsepsykologi, Sosialpsykologi og Kropp og Identitet.

Inge Brechan har Master of Science i Psykologi fra University of Florida.
Helge Einar Roald

Spesialist i plastisk kirurgi og generell kirurgi. En av Colosseumklinikkens gründere med svært bred kirurgisk og plastikkirurgisk erfaring. Tidligere blant annet arbeidet som overlege ved både Rikshospitalet, plastikkirurgisk avdeling og ved Det Norske Radiumhospital.

Utfører de fleste typer plastikkirurgiske og estetiske / kosmetiske inngrep. Spesiell interesse for og kompetanse innen rekonstruktiv bryst- og ansiktskirurgi.

Doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Fortsatt aktiv forsker med stor produksjon av vitenskapelige artikler.
Tidligere leder av Norsk Plastikkirurgisk forening.

Medlem av Den norske lægeforening.
Medlem av Norsk og Nordisk Plastikkirurgisk Forening, samt Norsk Forening for Estetisk Plastisk kirurgi.
Carl Christian Blich, tannlege

Utdannet i 1983, UiO.
Har vært i privatpraksis i Oslo siden 1984.
Tillitsvalgt i OTS fra 1990 og etterhvert (1994) i PTE
Formann i PTE 1998/99
President i NTF 2000-2005

I dag sitter jeg for Høyre i Oslo bystyre (Helse- og sosialkomitéen) og engasjerer meg litt faglig gjennom NSOI der motivasjonen er at tannleger flest bør ha mer kunnskap om implantologi enn grunnutdanningen gir dem.

Ble i 2008 bedt om å lede arbeidsgruppen som skulle bistå Helsedirektoratet i arbeidet med å beskrive "nødvendig tannbehandling".

Tittel: "Nødvendig tannbehandling, - hva er egentlig det?"
Reidun Stenvik

Tannlegeeksamen 1962 og videreutdanning samfunnsodontologi 1978-80.
Skoletannlege i Trondheim 1962-65 og i Oppegård 1966-78. Ansatt i NTFs sekretariat som fagsekretær 1979-90 og informasjonssjef 1990-2003.

Etter at jeg ble pensjonert har jeg jobbet noe som frilanser for NTFs Tidende og skriver nå NTFs historie i forbindelse med foreningens 125-årsjubileum i 2009. Jeg har vært styreleder i Norsk Tannvern

1999-2009 og medlem av Munnpleiens redaksjonsutvalg 1994-.
Preben Dømgaard

Specialtandlæge i ortodonti.

Uddannet ved Århus Tandlægeskole og siden 1982 ansat som specialtandlæge i Fredericia Kommunale Tandpleje.

Formand for Foreningen af Specialtandlæger i Ortodonti (FSO) i Danmark siden 2000.
 1 av 4
 
 Skriv ut  
© Copyright 2021 Norsk Kjeveortopedisk Forening Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå AS    
Norsk Kjeveortopedisk Forening